Biện pháp diệt trừ gián

Đối phó với gián, chỉ cần dùng dung dịch nước xà phòng vẩy lên thân chúng, hoặc dùng nước xà phòng vẽ một đường quanh nơi chúng thường xuất hiện là có thể khiến gián không còn đường trốn chạy. Bởi vì chất mỡ ở vùng bụng của gián chỉ cần gặp nước xà phòng là sẽ bị tan rã, nên chỉ cần 10 giây là chúng sẽ bất động, tác dụng còn hiệu quả hơn cả chất diệt côn trùng.

meo diet gian

Công ty diệt gián hà nội – bán bả diệt gián tốt nhất

Advertisement