Bả diệt gián Gibamid 8.5 RB

ba-diet-gian-gibamid-8-5-rb-baitBả diệt gián Gibamid 8.5 RB

1.Tên Công nghệ/Thiết bị : Bả diệt gián Gibamid 8.5 RB (Gibamid 8.5 RB bait)

2. Xuất xứ công nghệ: Thực hiện từ kinh phí tự có của Viện

3. Quá trình nghiên cứu ra công nghệ: Công việc được thực hiện từ năm 2011 – 2012

4. Mô tả quy trình CN/TB:

5.Các lĩnh vực có thể áp dụng:  Xử lý phòng trừ gián cho các công trình nhà cửa, khách sạn, kho tàng…

6. Ửu điểm:

– Nguyên liệu để sử dụng trong sản xuất bả chủ yếu là các sản phẩm trong nước, dễ kiếm

– Hiệu quả cao, giá thành rẻ và an toàn với môi trường

7. Quy mô và địa chỉ áp dụng thử nghiệm của công nghệ: Đã thử nghiệm cho hàng chục công trình nhà dân trong nội thành Hà Nội, khu resort Tản Đà (Hà Nội)

8. Những thông tin khác:

TT Năm Nội dung Ghi chú
1 2013 Tiêu chuẩn cơ sở “Sử dụng bả Gibamid 8.5 RB để diệt gián trong công trình” QĐ số 247/QĐ-VST ngày 24/10/2013

CÔNG TY DIỆT GIÁN HÀ NỘI – BÁN THUỐC DIỆT GIÁN

Advertisement